Daily Archives: 21/05/2020

78 Rocznica pomordowanych Partyzantów w Korytynie

W 78 rocznice tragicznych wydarzeń 20 maja 2020 roku o godzinie 19.00 przy pomniku  ku czci  pomordowania partyzantów polskich przez okupanta niemieckiego za udzielenie pomocy jeńcom radzieckim w Korytynie odprawiona została uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez ks. dziekana Marka Barszczowskiego proboszcza parafii Trzeszczany. Homilię do zgromadzonych uczestników  wygłosił ks. kan. Kazimierz Kwietniewski. Po zakończonej Mszy Św. złożone zostały wieńce przez delegację Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Rejonowe w Trzeszczanach w osobach prezes Pani Ireny Olszewskiej, Pani Ireny Mazurek oraz ks. kan. Kazimierza Kwietniewskiego oraz delegację w osobach Stanisława Czarnoty – wójta gminy Trzeszczany, ks. dziek. Marka Barszczowskiego oraz sołtysa wsi Korytyna Jacka Znajomskiego. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w tej uroczystości, a szczególne słowa podziękowania kierujemy do mieszkańców Korytyny za pamięć o tym smutnym wydarzeniu i zaangażowanie w organizację jego obchodów.

Jubileusz setnych urodzin Pani Stanisławy Kawalec

W dniu 18 maja 2020 roku setne urodziny obchodziła Pani Stanisława Kawalec z Nieledwi. Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota wraz z Sekretarzem Urzędu Gminy Pawłem Lipskim złożyli dostojnej Jubilatce w imieniu władz samorządowych, całej społeczności Gminy Trzeszczany jak i własnym serdeczne życzenia kolejnych długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i pomyślności.

76 Rocznica Zwycięskiej Bitwy pod Monte Cassino

18 maja 2020 roku władze samorządowe Gminy Trzeszczany w osobach Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany Mariusza Pietnowskiego, Wójta Gminy Trzeszczany Stanisława Czarnoty, inspektor ds. oświaty Anny Błaszczuk-Jeleń oraz Pana Mieczysława Zapały reprezentującego Hrubieszowski Klub Kolekcjonera. W 76 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino złożyli wieńce i zapalili znicze na grobach Pana Władysława Niedołęgi i Pana Antoniego Zarembskiego – uczestników tych walk, spoczywających na cmentarzu Parafialnym w Trzeszczanach.