Stałe formy pracy

Stałe formy pracy GOK  w Trzeszczanach


PONIEDZIAŁEK

12:45 – Kraina zabaw i edukacji – Agata Malimon (Trzeszczany)

WTOREK

15:00 – próba zespołu śpiewaczego „STOKROTKI” z Nieledwi  – Arkadiusz Pydyś (Nieledew)                                                     
17.00 – próba zespołu śpiewaczego „ECHO”– Stanisław Wojczuk (Trzeszczany)

ŚRODA

12.45 – zajęcia taneczne grupy „DISCO KIDS” – Agata Malimon (Nieledew)
13:30 – zajęcia plastyczne z Biblioteką – Zofia Bobowska (Nieledew)
13:40 – zajęcia plastyczne – Agata Malimon (Trzeszczany)
14:30 – nauka gry na gitarze – Stanisław Wojczuk (Trzeszczany)
19.00- próba zespołu ludowego „OSTROWIACY„- Arkadiusz Pydyś (Ostrówek)

CZWARTEK

13.45 – zajęcia taneczne grupy „TWISTER”– Agata Malimon ( Nieledew)
17.00 – próba zespołu ludowego „ZORZANIE” – Stanisław Wojczuk (Zadębce)

PIĄTEK

11.30- Kraina zabaw i edukacji- Agata Malimon (Nieledew)
13:30 – próba zespołu dziecięcego – Stanisław Wojczuk – (Nieledew)
19.00 – próba zespołu  „NIEPOKORNI” – Stanisław Wojczuk (Trzeszczany)