Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzeszczanach jest instytucją kultury działającą na rzecz lokalnej społeczności, ale z oferowanych usług mogą także korzystać osoby spoza terenu gminy. Placówka wchodzi w struktury Gminnego Ośrodka Kultury i  posiada filię mieszczącą się w miejscowości Nieledew. Głównymi zadaniami zgodnie z założeniami określonymi w statucie jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, a także działania zmierzające ku podwyższeniu kultury czytelniczej i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych. GBP prowadzi szereg przedsięwzięć mających na celu pobudzenie lub rozwinięcie nawyku czytania poczynając od najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i zapewniać coraz to nowe możliwości. Głównym celem istnienia biblioteki jest gromadzenie księgozbioru na użytek społeczności, dlatego realizując to zamierzenie staramy się uzupełniać zbiory o pozycje zgodne z oczekiwaniem czytelników. Znamy gusta czytelnicze naszych użytkowników, co znacznie ułatwia wybór przy dokonywaniu zakupów. Wielkość księgozbioru na koniec 2011 roku  to
10990 woluminów i jest stale uzupełniany. Oferta książkowa jest bogata i obejmuje zarówno literaturę piękną, jak i popularnonaukową oraz dziecięcą i młodzieżową. Dobrze zaopatrzony jest także księgozbiór podręczny.
Mamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. W bibliotece zatrudnione są 2 osoby. W GBP jedna oraz jedna w Filii.
Biblioteka w Trzeszczanach po raz drugi jest uczestnikiem Programu Rozwoju Bibliotek, jednak tym razem jako biblioteka wiodąca. Dzięki temu otrzymaliśmy sprzęt komputerowy oraz drukarkę, projektor multimedialny i ekran. W związku z tym dla użytkowników jest łącznie 5 stanowisk komputerowych z możliwością wydruku. Dodatkową korzyścią wynikającą z przystąpienia do PRB była licencja na komputerowy kurs języka angielskiego „Fun English”. Był on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i cieszył się dużym zainteresowaniem.
Działalność biblioteki, to także organizowane projekcje bajek i lektur dla uczniów szkół podstawowych oraz Gimnazjum z terenu gminy Trzeszczany. Oferujemy również możliwość zorganizowania dla młodzieży szkolnej lekcji z przysposobienia bibliotecznego.
Biblioteka organizuje też różnego rodzaju wystawy począwszy od informacyjnych poprzez plastyczne, rocznicowe oraz fotograficzne.
Na stałe w harmonogram pracy wpisała się organizacja konkursów o tematyce bezpieczeństwa. Pierwszy to konkurs plastyczny „Bądź grzeczny – będziesz bezpieczny”  dla uczniów klas IV Szkół Podstawowych, natomiast drugi  „Świadomy zagrożeń to bezpieczny”  to konkurs wiedzy skierowany do klas VI. Oba poprzedzone są prelekcjami z policjantem. Głównym celem tych konkursów jest uświadomienie dzieciom, z jakimi zagrożeniami mogą się zetknąć w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole. Jest pewnego rodzaju formą działań prewencyjnych, które mają ustrzec przed wieloma niebezpiecznymi sytuacjami.
Od 2012 roku oferta biblioteki została poszerzona o „Bajeczne spotkania z biblioteką”. Są to wizyty w klasie „0” Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach podczas których dzieciom czytane są bajki oraz prowadzone różnego rodzaju zajęcia w formie zabaw.
Biblioteka posiada także „Kącik malucha”, gdzie rodzice, którzy przychodzą wypożyczyć książki mogą zostawić dziecko pod opieką bibliotekarza, a sami spokojnie zagłębić się w ofercie książkowej dostępnej w GBP.
Dużym usprawnieniem pracy stało się wdrożenie programu bibliotecznego KOBI do obsługi czytelników oraz katalogowania zbiorów. Dzięki temu możliwe jest przeglądanie zbiorów za pomocą katalogu komputerowego, co niewątpliwie skraca czas wyszukiwania potrzebnych pozycji książkowych oraz szybszą obsługę czytelników.
Gminna Biblioteka Publiczna w Trzeszczanach chcąc zadowolić swoich użytkowników przeprowadza co jakiś czas ankiety, które pozwalają na zapoznanie się z potrzebami mieszkańców naszej gminy i jednocześnie pozwala dostosować się do oczekiwań, aby stać się miejscem przyjaznym i chętnie odwiedzanym przez wszystkich. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelkie sugestie i rady dotyczące funkcjonowania jednostki i zapraszamy wszystkich do korzystania z możliwości, jakie oferujemy.

Tekst: Joanna Kons