GOK

 „Sztuka dziecka wciąż na nowo się tworzy i nie przestanie być sztuką żywą i twórczą tak długo, jak długo będą istniały dzieci lubiące i umiejące po swojemu, a pięknie rysować i malować”.

                                                                                     S. Szuman, S. Zagała-„Malujemy”

          Zajęcia plastyczne, prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzeszczanach mają rozwijać umiejętności manualne dzieci, przybliżać im różne techniki malarskie i rysunkowe, poznawać terminy plastyczne,  zdobywać wiedzę na temat zasad komponowania prac plastycznych,  umożliwiać im indywidualny, spontaniczny proces tworzenia. Zdobywanie tej wiedzy będzie oparte na działaniu praktycznym.

Tworząc prace plastyczne, dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość, staje się samodzielne, nabywa umiejętność radzenia sobie, dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji projektu, wykazywania inicjatywy.

Nasze motto brzmi „Bądź kreatywny i baw się”

a celem jest:

  • • Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia.
  • • Rozwijanie  zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego.
  • • Rozwijanie możliwości innowacyjnych poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu.
  • • Zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów.
  • • Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez twórcze zabawy.Oprócz przyjemności i dobrej zabawy, którą bez wątpienia zapewniają dziecku zajęcia plastyczne, chcemy skupić się także na wykształceniu wśród uczestników myślenia kreatywnego. Prowadzone techniki plastyczne rozwijają u dzieci umiejętności manualne, uwrażliwiają na piękno i harmonię w otoczeniu. Przyczyniają się do odczuwania pozytywnych doznań estetycznych.

Celem zajęć plastycznych  jest rozwój manualny oraz uwrażliwienie na otaczający świat, dzieci poprzez obcowanie ze sztuką stają się wrażliwsze i spontaniczne..
Poprzez działalność artystyczną dzieci wyrażają swoje emocje – za pomocą koloru, ekspresji pędzla, kredki i ołówka. Dzięki możliwości wyrażania siebie (autoekspresji) w przyjaznej i twórczej atmosferze, dzieci stają się odważniejsze w uzewnętrznianiu własnych myśli.