Zakup księgozbioru

Gminny Ośrodek Kultury jest beneficjentem wieloletniego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0  na lata 2021-2025.

W ramach dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0 Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach  otrzymał w 2022 r. dofinansowanie w kwocie 2 000,00 zł. dla Gminnej Biblioteki Publicznej  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.