Treść artykułu

Jubileusz setnych urodzin Pani Stanisławy Kawalec

21/05/2020 Autor: admin

W dniu 18 maja 2020 roku setne urodziny obchodziła Pani Stanisława Kawalec z Nieledwi. Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota wraz z Sekretarzem Urzędu Gminy Pawłem Lipskim złożyli dostojnej Jubilatce w imieniu władz samorządowych, całej społeczności Gminy Trzeszczany jak i własnym serdeczne życzenia kolejnych długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Następnych 100-tu lat życia, wielu radosnych chwil spędzonych w gronie życzliwych, najbliższych osób. W trakcie spotkania zostały odczytane i przekazane Jubilatce listy gratulacyjne z okazji setnych urodzin od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany Mariusza Pietnowskiego i Wójta Gminy Stanisława Czarnoty.