Monthly Archives: Maj 2020

78 Rocznica pomordowanych Partyzantów w Korytynie

W 78 rocznice tragicznych wydarzeń 20 maja 2020 roku o godzinie 19.00 przy pomniku  ku czci  pomordowania partyzantów polskich przez okupanta niemieckiego za udzielenie pomocy jeńcom radzieckim w Korytynie odprawiona została uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez ks. dziekana Marka Barszczowskiego proboszcza parafii Trzeszczany. Homilię do zgromadzonych uczestników  wygłosił ks. kan. Kazimierz Kwietniewski. Po zakończonej Mszy Św. złożone zostały wieńce przez delegację Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Rejonowe w Trzeszczanach w osobach prezes Pani Ireny Olszewskiej, Pani Ireny Mazurek oraz ks. kan. Kazimierza Kwietniewskiego oraz delegację w osobach Stanisława Czarnoty – wójta gminy Trzeszczany, ks. dziek. Marka Barszczowskiego oraz sołtysa wsi Korytyna Jacka Znajomskiego. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w tej uroczystości, a szczególne słowa podziękowania kierujemy do mieszkańców Korytyny za pamięć o tym smutnym wydarzeniu i zaangażowanie w organizację jego obchodów.

Jubileusz setnych urodzin Pani Stanisławy Kawalec

W dniu 18 maja 2020 roku setne urodziny obchodziła Pani Stanisława Kawalec z Nieledwi. Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota wraz z Sekretarzem Urzędu Gminy Pawłem Lipskim złożyli dostojnej Jubilatce w imieniu władz samorządowych, całej społeczności Gminy Trzeszczany jak i własnym serdeczne życzenia kolejnych długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i pomyślności.

76 Rocznica Zwycięskiej Bitwy pod Monte Cassino

18 maja 2020 roku władze samorządowe Gminy Trzeszczany w osobach Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany Mariusza Pietnowskiego, Wójta Gminy Trzeszczany Stanisława Czarnoty, inspektor ds. oświaty Anny Błaszczuk-Jeleń oraz Pana Mieczysława Zapały reprezentującego Hrubieszowski Klub Kolekcjonera. W 76 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino złożyli wieńce i zapalili znicze na grobach Pana Władysława Niedołęgi i Pana Antoniego Zarembskiego – uczestników tych walk, spoczywających na cmentarzu Parafialnym w Trzeszczanach.

Gmina Trzeszczany szyje maseczki

Szycie maseczek ochronnych to w czasie epidemii jedna z form pomocy społeczeństwu. W momencie ogłoszenia noszenia maseczek ochronnych
 w miejscach publicznych z pomocą swoim mieszkańcom wyszły  władze samorządowe Gminy Trzeszczany przy współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Trzeszczanach, angażując do swego pomysłu organizacje pozarządowe, sołtysów oraz indywidualnych mieszkańców. Dzięki inicjatywie i wsparciu finansowemu ze strony Wójta Gminy Trzeszczany zostały zakupione niezbędne materiały, dzięki czemu w połowie kwietnia rozpoczęto szycie. Do szycia mógł się włączyć każdy kto ma maszynę i podstawowe umiejętności krawieckie. Na terenie Gminy Trzeszczany maseczki szyją m.in. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Nieledwi i Drogojówce oraz prywatne osoby tj. P. Bożena Mielniczuk, P. Małgorzata Rudkowska-Panas, P. Aurela Krzywonos, P. Wiesława Rapa, P. Beata Uleryk, P. Janina Mazur,
P. Lucyna Nowosadzka, P. Maria Gałka, P. Barbara Gałan, P. Maria Kidyba, P. Wioletta Turkiewicz, P. Anna Giduch, P. Barbara Furmaga, P. Monika Uryć, P. Łucja Kaczmara, P. Agnieszka Gierszon, P. Maria Krzywonos i P. Alina Piotrowska, które wyraziły chęć niesienia pomocy w tak trudnych dla nas chwilach. Maseczki tworzone w tzw. czynie społecznym, choć nie mają niezbędnych atestów są maseczkami wielokrotnego użytku. Mamy uszytych 1587 maseczek i w dalszym ciągu szyjemy.   
Bardzo DZIĘKUJEMY za zaangażowanie. Jest to postawa godna naśladowania w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

W najbliższym czasie maseczki zostaną dostarczone do mieszkańców naszej Gminy.

 

229 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodziliśmy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W dniu 3 maja 2020 r., o godz. 9.30 delegacja władz samorządowych w osobach: Wójt Gminy Trzeszczany Pan Stanisław Czarnota, Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Pietnowski, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Pani Barbara Serafin, Proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP w Trzeszczanach
– Marek Barszczowski, złożyły wieńce pod Trzema Krzyżami w Trzeszczanach.

Gminny Dzień Kobiet

8 marca2020 r. Panie z terenu naszej Gminy bawiły się wspólnie na Gminnym Święcie Kobiet. Uroczystość rozpoczął Dyrektor GOK w Trzeszczanach, który powitał wszystkich zebranych gości,
a w szczególności przybyłe na uroczystość Panie. Następnie życzenia wszelkiej pomyślności, nieustającego optymizmu, miłości najbliższych i spełnienia wszystkich marzeń złożył Pan Stanisław Czarnota – Wójt Gminy Trzeszczany. W dalszej części programu Wójt Gminy Pan Stanisław Czarnota oraz Pan Michał Panas – sołtys wsi Zadębce, wręczyli podziękowania dla Koła Gospodyń Wiejskich z Zadębiec oraz OSP z Zadębiec za ich działalność charytatywną na rzecz dzieci z Domu Małego Dziecka w Chełmie oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich z Nieledwi za wsparcie finansowe dla Hospicjum „Małego Księcia” w Lublinie. Nie zabrakło niespodzianek, zaczynając od wręczanie kwiatów dla wszystkich obecnych Pań, po tort przygotowany specjalnie na tą okoliczność.
W trakcie uroczystości został rozstrzygnięty konkurs na „Najaktywniejszą Kobietę Gminy Trzeszczany 2019”. Tytuł ten przypadł Pani Bożenie Mielniczuk z Zadębiec. Główną częścią tego pięknego święta była biesiada śląska w wykonaniu Bernadety Kowalskiej i Przyjaciół – artystów znanych z anteny telewizji TVS i NTL. Czas upłynął na wyśmienitej zabawie przy dźwiękach muzyki i dawce dobrego humoru. Na koniec obecni na tej uroczystości Panowie odśpiewali wszystkim Paniom głośne „Sto lat!”.