Treść artykułu

VI Forum Kobiet Aktywnych w Mirczu

09/07/2014 Autor: admin
Kategoria Bez kategorii

1 lipca 2014 roku Panie z gminy Trzeszczany brały udział w wyjeździe organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy na VI Forum Kobiet Aktywnych, które odbywało się w tym roku w naszym powiecie w Mirczu.

Stoisko promocyjne przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mołodiatycz. Ponadto w Forum uczestniczyły Panie z: KGW Majdan Wielki, KGW Nieledew, KGW Bogucice, KGW Drogojówka, KGW Trzeszczany, Stowarzyszenia „Ostrówek – dom rodzinny”, Klubu Seniora „Platan” z Nieledwi, sołectwa Zaborce. Panie mogły obejrzeć występy artystyczne, wziąć udział w panelach dyskusyjnych oraz obejrzeć stoiska regionalne i promocyjne innych gmin.
Następne Forum w 2015 roku odbędzie się w Józefowie nad Wisłą.