Treść artykułu

Uroczystości przy grobie Józefa Rautta

02/10/2017 Autor: admin

Wrzesień to dla wszystkich Polaków miesiąc szczególny. To właśnie w tym miesiącu rozpoczęła się II Wojna Światowa.
Dla naszego terenu istotna jest jednakże data 24 września, kiedy to oddział Wojska Polskiego ostrzelał zbliżających się do Nieledwi żołnierzy sowieckich, którzy po ostrzale wycofali się. Dwie godziny później Sowieci zatrzymali furmankę konną wiozącą kilku żołnierzy polskich. Części z nich udało się uciec. Wśród tych, którzy pozostali byli oficerowie: Józef Rautt i Włodzimierz Nierychlewski.
Co roku, w ostatnim tygodniu września społeczność szkoły podstawowej w Nieledwi i delegacje z innych szkół uczestniczą w uroczystościach ku czci poruczników: Rautta i Nierychlewskiego.
W tym roku obchodzono je 28 września. Rozpoczęła je Msza Św. odprawiona w kościele parafialnym w Nieledwi poprzedzona montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów lokalnej szkoły pod kierownictwem Dyrektora tejże placówki- Pana Andrzeja Pachli. Głos zabrał również gospodarz gminy- Pan Stanisław Czarnota. Po Mszy Św. wszyscy udali się na grób Józefa Rautta, gdzie delegacje złożyły kwiaty.