Treść artykułu

Uroczystości patriotyczne w Ostrówku

01/07/2020 Autor: admin

21 czerwca 2020roku w Ostrówku koncertem Kwintetu męskiego prowadzonego przez proboszcza ks. Mariusza Rybińskiego rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca mieszkańców Ostrówka
i okolic zamordowanych przez niemieckich okupantów 19 czerwca 1944 roku. Mszę Świętą celebrował proboszcz parafii W.N.M.P w Gdeszynie ks. Mariusz Rybiński. Po uroczystej Mszy Świętej głos zabrał Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota.  W swoim wystąpieniu nawiązał do tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce na terenie Gminy Trzeszczany w czasie II wojny światowej. Następnie głos zabrała Pani Aneta Karpiuk – Starosta Powiatu Hrubieszowskiego.  Po przemówieniach, przybyłe na uroczystość delegacje zapaliły symboliczne znicze oraz złożyły wieńce przed pomnikiem pomordowanych. Dziękujemy mieszkańcom za pamięć o tym tragicznym wydarzeniu, które dotknęło mieszkańców Ostrówka
i okolic.