Treść artykułu

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE W DROGOJÓWCE

17/06/2019 Autor: admin

W dniu 9 czerwca 2019 roku o godz. 14.00 Mszą Świętą rozpoczęły się uroczystości patriotyczne przy kapliczce i pomniku poświęcone pomordowanym w latach 1939-1945 mieszkańcom, żołnierzom wsi Drogojówka. W intencji pomordowanych i poległych Mszę Świętą odprawił ksiądz proboszcz Marek Barszczowski, kazanie wygłosił ks. kan. Włodzimierz Kwietniewski. Po Mszy Świętej zastały poświęcone pamiątkowe tablice upamiętniające Tadeusza Pelca żołnierza AK i Stefanii Gierczak Żołnierza AK. W uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe m.in.: Stanisław Czarnota Wójt gminy Trzeszczany, Bartosz Popek Wójt Gminy Grabowiec, Barbara Serafi Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany oraz zaproszone poczty sztandarowe z terenu Gminy Trzeszczany i Gminy Grabowiec. Po poświęceniu tablic głos zabrał pan Krzysztof Pelc – syn Tadeusza Pelca, który w kilku słowach przekazał działalność swojego ojca, wspominając również o pani Stefanii Gierczak. Na zakończenie przemówienia poinformował, że rodzina Pelców ufundował coroczne stypendium dla jednego dziecka z terenu gminy Trzeszczany. Następnie głos zabrała pan Stanisław Czarnota Wójt Gminy Trzeszczany. W swoim wystąpieniu nawiązał do tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce na terenie Gminy Trzeszczany w czasie II wojny światowej. Po przemówieniu Wójta Gminy delegacje złożyły wieńce przed pomnikiem pomordowanych mieszkańców Drogojówki. Po głównych uroczystościach organizatorzy zaprosili wszystkich gości na wspólny ob

iad.