Treść artykułu

Turniej tenisa w Nieledwi

10/03/2015 Autor: admin

Zapraszamy osoby dorosłe na Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa wsi Nieledew.

Odbędzie się on 14 marca o godz.10.00 w Szkole Podstawowej w Nieledwi. Zapisy prowadzimy do 12 marca pod numerami telefonu:

518 488 121 – Wojciech Łysiak
730 029 981 – Dominik Radomski

Organizatorzy:
Sołtys Wsi Nieledew
Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach
Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Nieledwi

Regulamin

 1. Cel
 • popularyzacja tenisa stołowego
 • szukanie talentów sportowych w tenisie stołowym
 • wyłonienie najlepszych zawodników
 1. Organizator – organizatorami mistrzostw są
 • SOŁTYS WSI NIELEDEW
 • Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach
 • Szkoła Podstawowa im. St. Żeromskiego w Nieledwi

3. Termin i miejsce

Mistrzostwa rozegrane zostaną dn. 14 marca 2015 w sali sportowej

SP w Nieledwi o godz. 10.00

4. Uczestnictwo – prawo startu w turnieju mają osoby dorosłe zamieszkałe w Nieledewi

  • Zawodników obowiązuje strój sportowy oraz własny sprzęt (rakietka i piłeczka)

6 Sposób przeprowadzenia mistrzostw –

 • zawody przeprowadzone będą w konkurencji indywidualnej
 • zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZTS,
 • system rozgrywek „Pucharowy do dwóch przegranych „

7. Nagrody

 • Puchar Sołtysa
 • Dyplomy dla wszystkich uczestników

8. Uwagi końcowe

– interpretacja regulaminu należy do organizatora

– sprawy sporne rozstrzyga sędzia gł. wraz z organizatorem

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki