Treść artykułu

Spotkanie integracyjne w Klubie Seniora

27/09/2012 Autor: admin
Kategoria Bez kategorii

Klub Seniora  działający przy Domu Kultury w Nieledwi, posiada już oficjalną nazwę PLATAN, pochodzącą od wiekowego drzewa parkowego rosnącego w tutejszym parku założonym pod koniec  XIX w. przez ówczesnego właściciela Eustachego Świeżawskiego. W dniu 26 września 2012 roku Seniorzy z Nieledwi gościli Gminny Klub Seniora DRUGA MŁODOŚĆ ze Strzyżowa. Spotkanie integracyjne w Domu Kultury w Nieledwi rozpoczęło się  od wspólnego spaceru po pobliskim parku,

w którym rośnie wspomniany platan oraz zapoznania się z historią miejscowości Nieledew uwidocznioną również na tablicy informacyjnej, znajdującej się obok parku. Gości oprowadzał Wójt Gminy Trzeszczany Pan Mirosław Kutera wraz z małżonką, oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Sykut z małżonką. Po spacerze wszyscy wrócili do Domu Kultury, gdzie można było obejrzeć pięknie przygotowane przez Klub Seniora PLATAN wystawy, prezentujące ich prace i inne wyroby. Wspaniale prezentował się stół wiejski ze smakowitym jadłem, które zachwycało podniebienia zarówno gości jak i gospodarzy.

Przewodnicząca Klubu Seniora PLATAN Pani Stanisława Paterak zaprezentowała własny wiersz, który napisała na pamiątkę wyboru nazwy Klubu oraz dzisiejszego spotkania oraz dotychczasową działalność Klubu zawartą również w kronice. Następnie poprosiła gości o pamiątkowy wpis do kroniki Klubu.

Klub Seniora DRUGA MŁODOŚĆ to bardzo sympatyczni, otwarci i życzliwi ludzie – wspólne śpiewy i tańce są tego wyrazem. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem dalszej współpracy, wymiany doświadczeń, ale również czasem relaksu, rozrywkiu i odpoczynku dla naszych Seniorów.