Treść artykułu

Prośba do mieszkańców gminy Trzeszczany

17/01/2023 Autor: admin

      Szanowni Państwo.  Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy Pana Mariusza Pietnowskiego oraz władz samorządowych Gminy Trzeszczany rozpoczynamy przedsięwzięcie polegające na gromadzeniu fotografii przedstawiających życie mieszkańców naszej gminy od najstarszych czasów do dnia dzisiejszego.

   Dostarczone przez Państwa zdjęcia powinny być w miarę możliwości opisane tzn. jeżeli zdjęcie dotyczy konkretnych osób, to dobrze by było zamieścić imiona i nazwiska a jeśli konkretnych sytuacji czy wydarzeń, to opisujemy w którym roku ma miejsce dane wydarzenie i co konkretnie przedstawia. Dostarczane fotografie mogą przedstawiać różne sceny z życia jak. np. uroczystości rodzinne, uroczystości państwowe, patriotyczne, religijne, prowadzone budowy, wykonywanie prac w zakładach pracy czy na roli, zabudowę czy ogólnie krajobraz gminy Trzeszczany.

   Do zdjęć obowiązkowo dołączamy zgodę autora lub osoby która jest  w posiadaniu dostarczonych fotografii na ich publikację. Nadesłane czy tez dostarczone osobiście fotografie po zeskanowaniu zostaną zwrócone właścicielom. Zgromadzone zdjęcia posłużą do opracowania wirtualnej wystawy pod nazwą „Gmina Trzeszczany w obiektywie wczoraj i dziś” i zamieszczenie jej w mediach społecznościowych i portalach internetowych.

   Szanowni Państwo. Z doświadczenia wiem, że większość z nas posiada takie zdjęcia. Czasem leżą gdzieś w domowym archiwum, do którego z braku czasu, nawet nie zaglądamy ewentualnie sporadycznie przy jakiejś okazji.  Dlatego zwracam się do Państwa z gorącą prośbą. Zajrzyjmy do naszych skarbów i podzielmy się nimi z innymi.  Drodzy Państwo. Wiem, ze nie wszyscy mieszkańcy korzystają z mediów jakimi są Facebook czy strona internetowa. Pomóżcie dotrzeć do swoich sąsiadów, znajomych, osób starszych informując o naszym przedsięwzięciu.  Szczególnie gorąco zwracam się do naszych sołtysów o rozpropagowanie tej inicjatywy w swoich sołectwach. Państwa pomoc i zaangażowanie pomoże nam wykonać to przedsięwzięcie, pomoże wydobyć z domowych archiwów sceny z życia mieszkańców naszej małej ojczyzny i uwiecznić je dla następnych pokoleń. 

Kontakt w tej sprawie z GOK w Trzeszczanach.

Telefon: 84 657 50 79 od 8.00 do 16.00

            Pozdrawiam serdecznie

                 Stanisław Wojczuk