Treść artykułu

Konkurs „Najlepszy czytelnik roku”

08/02/2023 Autor: admin

REGULAMIN KONKURSU –  „NAJLEPSZY CZYTELNIK  ROKU”

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach ogłasza konkurs na „Najlepszego Czytelnika  Roku 2023 ”.
I. Cele konkursu:
· promocja czytelnictwa i biblioteki w środowisku lokalnym,
· podnoszenie kultury czytelniczej,
· zainteresowanie i zachęcenie mieszkańców gminy Trzeszczany do korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzeszczanach oraz Filii Nieledew.
II. Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników naszych  bibliotek.

2. Uczestnikami konkursu są wszyscy czytelnicy zarejestrowani w wypożyczalni programu MAK+ w roku 2023.

3. Jeżeli czytelnik nie wyraża zgody na udział w konkursie, powinien zgłosić ten fakt u bibliotekarza.

4. Czas trwania konkursu – cały rok 2023.

5. Ocenie konkursowej podlegają:
· aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek,
· terminowość oddawania książek przez czytelnika,
· dbałość czytelnika o wypożyczone książki.

6. Tytuł NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2023 zostanie przyznany na podstawie elektronicznych statystyk Systemu Bibliotecznego MAK +  w 3 kategoriach :

  • Kategoria I – dzieci w wieku od 3 do 6 lat
  • Kategoria II – dzieci i młodzież od 7 do 17 lat
  • Kategoria III – dorośli

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w styczniu 2024 roku.

8. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora. O terminie ich wręczenia zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.

9. Regulamin konkursu dostępny jest w placówkach Bibliotek i na stronie internetowej www.goktrzeszczany.pl.

10. Dane osobowe Uczestników konkursu podlegają ochronie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). Będą przetwarzane na potrzeby konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz nagrodzenia laureatów.

11. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku podczas relacji z przebiegu konkursu.

12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.13. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

14. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy bibliotek.

Regulamin do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU „NAJLEPSZY CZYTELNIK ROKU”