Treść artykułu

Konkurs na Kartkę Wielkanocną

24/02/2016 Autor: admin

Gminny Ośrodek Kultury ogłasza konkurs na kartkę Wielkanocną. Regulamin zamieszczamy poniżej. Przewidziane cenne nagrody;) Zapraszamy do udziału.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„KARTKA WIELKANOCNA”

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach

TEMAT
Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

CELE KONKURSU:
– propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych;
– rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej.

UCZESTNICY
Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach wiekowych:
I – Szkoła Podstawowa
II – Szkoły Gimnazjalne i Ponadgimnazjalne
III – Dorośli

WARUNKI KONKURSU
1. Każdy uczestnik może dostarczyć 1 kartkę.
2. Technika wykonania prac jest dowolna.
3. Format kartki nie może przekraczać formatu C6 (114x162mm).
4. Prosimy o nie wpisywanie życzeń na kartkach.
5. Kartkę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 11.03.2016 r.
6. Pracę należy opatrzyć metryczką na osobnej kartce, zawierającą dane:
• w przypadku osób dorosłych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu
• w pozostałych przypadkach: nazwę szkoły(jednostki), kategorię wiekową, imię i nazwisko wykonawcy pracy, imię i nazwisko opiekuna.
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw do publikacji zdjęć pracy w internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie, a także ze zgodą na publikowanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15.03.2016 r.
9. Wszystkie prace przechodzą na własność Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach.
10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

OCENA I NAGRODY
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Kartki będą oceniane według następujących kryteriów:
• ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
• uwzględnione wyraźne elementy tradycji Świąt Wielkanocnych
• opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
• wkład pracy
• estetyka pracy
• walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
• prawdopodobieństwo samodzielnego wykonania
3. Komisja Konkursowa oceni kartki w trzech ww. kategoriach wiekowych.
4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.
5. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Trzeszczany.