Treść artykułu

KONCERT KOLĘD W DK NIELEDEW

11/01/2024 Autor: admin
6 stycznia 2024 r. w Domu Kultury w Nieledwi, odbył się koncert kolęd i pastorałek. W imieniu Wójta, mieszkańców gminy, wykonawców oraz gości powitał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pan Stanisław Wojczuk. Koncert rozpoczęły uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi, które do występu przygotowywał dyrektor szkoły Pan Andrzej Pachla. Ponadto w koncercie wzięło udział pięć zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Trzeszczanach tj., zespół „Stokrotki” z Nieledwi, zespół „Zorzanie” z Zadębiec, zespół „ECHO” z Trzeszczan, zespół „Ostrowiacy” z Ostrówka oraz zespół „Niepokorni”.
Podczas koncertu kolęd wykorzystano nowy sprzęt nagłaśniający zakupiony z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” oraz mobilną scenę, która została współfinansowana ze środków unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Lepsze jutro”.
Dziękujemy wykonawcom za czynny udział w koncercie oraz wszystkim przybyłym za obecność i wspólne kolędowanie.