Treść artykułu

Jubileusz Klubu Seniora „Pojednanie”

05/09/2017 Autor: admin
Kategoria Bez kategorii

Swoją czwartą rocznicę działalności obchodził Klub Seniora „Pojednanie”. Uroczystość odbyła się 13 sierpnia 2017 roku w remizie strażackiej w Grabowcu, którą udostępnił Pan Wójt Gminy Grabowiec. W jubileuszu wzięli udział członkowie Klubu Seniora „Pojednanie” oraz zaprzyjaźnione Kluby Seniora z: Werbkowic, Łuszkowa, Trzeszczan, Nieledwi, Zadębiec, Skierbieszowa, a także Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Żmudź i Przewodnicząca Zespołu „Akord”.
Gości powitała Pani Irena Koczołap- przewodnicząca KS dziękując za przybycie wszystkim obecnym. W swoim wystąpieniu przedstawiła historię Klubu i jego działalność, a na zakończenie życzyła wszystkim miłej zabawy. Następnie głos zabrał Pan Stanisław Wojczuk- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach, który w imieniu Pana Stanisława Czarnoty- Wójta Gminy Trzeszczany oraz własnym złożył Jubilatom serdeczne życzenia, przekazał pamiątkowe listy gratulacyjne oraz wręczył na ręce Przewodniczącej prezent. Życzenia i upominki złożyli także przedstawiciele przybyłych delegacji oraz członkowie zespołu „Wesoła czwórka” grający pod batutą Pana Krzysia. Przy tym zespole bawili się zaproszeni goście i Jubilaci. Nie zabrakło gromkiego „Sto lat” i wyśmienitego tortu. Organizator- Klub Seniora „Pojednanie” wraz z Przewodniczącą Panią Ireną Koczołap serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do umożliwienia zorganizowania tak wspaniałej uroczystości. Ogromne podziękowania należą się sponsorom i ludziom dobrego serca za zrozumienie i pomoc materialną, bez której KS nie byłby w stanie tej uroczystości zorganizować.