Treść artykułu

Gminne uroczystości upamiętniające Uchwalenie Konstytucji 3-Maja

04/05/2018 Autor: admin

Zbiórką na parkingu pocztów sztandarowych, przybyłych delegacji, zaproszonych gości  i uroczystym wejściem do kościoła parafialnego w Trzeszczanach rozpoczęły się gminne uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1791 r.

W wydarzenia sprzed 227 lat wprowadziła uczestników uroczystości młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach przygotowaną specjalnie na tą okazję częścią artystyczną. Młodzież przypomniała nam, że uchwalony 3 maja 1791 roku akt prawny był pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie. Powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska. Konstytucja 3 maja zmieniła ustrój państwa, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa i zniosła też formalnie liberum veto.

Następnie została odprawiona przez miejscowych kapłanów koncelebrowana Msza Święta m.in. w intencji Ojczyzny.

Po zakończonej Mszy Św. Głos zabrał Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota, który w swym przemówieniu podziękował wszystkim za zaangażowanie się i czynny udział w uroczystości.  Dalsza część przemówienia to nawiązanie do wartości patriotycznych, wychowania w duchu tych wartości, oraz naszego stosunku oraz poczucia odpowiedzialności zarówno za swoją „Małą Ojczyznę”, jaką jest dla nas nasza Gmina Trzeszczany jak również za cały kraj – za Polskę.

Po wysłuchaniu przemówienia poczty sztandarowe, władze samorządowe, przybyłe na uroczystość delegacje przeszły w pochodzie pod „Trzy Krzyże” gdzie zostały złożone wieńce.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości.

W sposób szczególny składamy podziękowania nauczycielom z Publicznego Gimnazjum na ręce Pani Doroty Błaszczuk – dyrektora tej szkoły za przygotowanie części artystycznej.

Dziękujemy kapłanom na ręce proboszcza ks. Marka Barszczowskiego za odprawienie Mszy Świętej.

Dziękujemy pocztom sztandarowym i przybyłym wraz z nimi delegacjom.

Dziękujemy władzom samorządowym, radnym Rady Gminy, sołtysom oraz wszystkim mieszkańcom naszej gminy,  którzy wzięli udział w uroczystości.