Treść artykułu

Ferie z Piratami w GOKu

17/02/2015 Autor: admin

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach zorganizował projekt ferii zimowych pod nazwą FERIE Z PIRATAMI.

Projekt realizowany był w trzech miejscowościach:

– Domu Kultury w Nieledwi  6 II 2015 r.
-Świetlicy wiejskiej w Trzeszczanach – 9  II 2015 r.
– Świetlicy wiejskiej w Mołodiatyczach – 10 II 2015r.

W FERIACH Z PIRATAMI udział wzięło ponad 60 dzieci.

W czasie imprezy dzieci własnoręcznie wykonały strój pirata, brały udział w zabawach ruchowych,  tanecznych, muzycznych i plastycznych. Organizowane były również  konkursy, zabawy sprawnościowe, kalambury  i wiele innych.
Każdej imprezie towarzyszył słodki poczęstunek przygotowany dla uczestników imprezy.
Za zorganizowanie i sponsoring poczęstunku podziękowania składamy dla:
Wójta Gminy Trzeszczany,
Pani Jolanty Wołk radnej gminy Trzeszczany oraz Pań z Trzeszczan
Stowarzyszenia „ Mołodiatycze to My” i KGW w Mołodiatyczach