Treść artykułu

Cmentarz Parafialny w Trzeszczanach- wystawa

18/10/2013 Autor: admin

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach zaprasza w dniach 15 X- 15 XI 2013 roku do obejrzenia wystawy fotograficznej pt.    CMENTARZ PARAFIALNY w TRZESZCZANACH

Miesiąc listopad  poświęcony jest pamięci o naszych zmarłych. Odwiedzamy częściej groby. Tam palimy świece, modlimy się i przypominamy sobie nasze z nimi relacje i życiowe zdarzenia. Zastanawiamy się nad ich losem, nad zagadnieniem naszego odejścia z tego świata. Czym właściwie jest śmierć człowieka? Dlaczego człowiek musi umrzeć i jakie są jego losy po śmierci?
Wiadomo, że ciało zmarłego składamy w grobie, lub jest spalane w krematorium. Ale człowiek jest osobą psychofizyczną, składającą się z ciała i duszy nieśmiertelnej.  Śmierć weszła na świat jako konsekwencja grzechu. Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska ma sens pozytywny.
„Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba.” (KKK 1030).
Kościół  od samego początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował  im pomoce, a w szczególności ofiarę mszy św. i nadal ustawicznie zabiega o pomoc duszom czyśćcowym. Świadczą o tym specjalne odpusty za dusze czyśćcowe,  jałmużny, dzieła pokutne itd.
Kościół zabiega o pomoc duszom czyśćcowym, świadczą o tym specjalne odpusty za zmarłych.
W  dniach 1-2 XI: można uzyskać  odpust zupełny będąc w stanie łaski uświęcającej (komuni św.) za nawiedzenie kościoła i odmówienie modlitwy w intencji ojca św. jak: Ojcze Nasz i Wierzę w Boga. Również można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8 XI oraz modlitwę w intencji zmarłych. Z tych wszystkich możliwości pomocy duszom czyśćcowym winniśmy korzystać w dniach od 1- 8 listopada, gdy Kościół uprawnia nas do uzyskiwania odpustów zupełnych za dusze zmarłe, a przede wszystkim w Dniu Zadusznym. Według prywatnych objawień w tym jedynym dniu w roku wszystkie bez wyjątku dusze cierpiące mają udział w uroczystych modlitwach Kościoła świętego, nawet te w wielkim czyśćcu. Ulga, jakiej doznają jest proporcjonalna do jej zasług. W Dzień Zaduszny wiele dusz opuszcza czyściec  i przechodzi do nieba.
o. Marian Kanior OSB