Treść artykułu

Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny

08/12/2017 Autor: admin

Zapraszamy do udziału w corocznym konkursie bożonarodzeniowym. W tym roku jest to konkurs na wianek świąteczny na drzwi.
Poniżej regulamin:

1. CELE KONKURSU:
• Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
• rozwijanie wrażliwości estetycznej;
• stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
• powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
• umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
2. ZADANIE KONKURSOWE:
Wykonanie wianka świątecznego na drzwi, o średnicy zewnętrznej min. 30 cm, techniką dowolną. Preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: gałązki świerku, drewno, sznurek, szyszki, suszone owoce, papier, wstążki itp.
Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę autorską.
3. TERMINY:
Do konkursu mogą przystąpić osoby z terenu Gminy Trzeszczany w wieku od 6 lat.
Prace należy składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 22 grudnia 2017 roku w GOK Trzeszczany. Do prac powinna być dołączona informacja:
– imię nazwisko autora, wiek, miejscowość, numer telefonu (w przypadku dzieci numer telefonu rodzica)
Zgłoszone prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, która będzie dostępna w DK w Nieledwi podczas „Koncertu kolęd”
Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 06 stycznia 2018 roku podczas „Koncertu kolęd” w Domu Kultury w Nieledwi.
Prace można odebrać w dniach 08-10 stycznia 2018 roku z Domu Kultury w Nieledwi. Nieodebrane prace przechodzą na własność GOK.

3. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
• O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora.
• Nagrodzone zostaną trzy wybrane przez Komisję konkursową prace.
• Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe podziękowania za udział.
• Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
o oryginalność,
o pomysłowość,
o samodzielność wykonania,
o nawiązanie do tradycji,
o ogólne wrażenia estetyczne.
• Wyniki zostaną ogłoszone podczas wspólnego kolędowania, które odbędzie się 06 stycznia 2018 roku
• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Dodatkowe informacje w GOK lub pod numerem telefonu 84/6575079