Treść artykułu

4 lata Klubu Seniora „Platan”

05/02/2016 Autor: admin

28.01.2016 Klub Seniora „Platan” z Nieledwi obchodził 4 rocznicę powstania. Z tej okazji została odprawiona msza święta dziękczynna celebrowana przez ks. Janusza Grandę, a w Domu Kultury w Nieledwi spotkali się seniorzy podsumowując swoją 4-letnią działalność.
Wszyscy seniorzy przyznali, że istnienie klubu i realizowanie się w nim seniorów to bardzo pozytywna inicjatywa przeciwdziałająca uczuciu pustki i samotności osób starszych. Seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy wykazując się dużą pomysłowością.
Na spotkanie seniorów przybył Pan Dyrektor GOK Mateusz Lipski z życzeniami i zapewnieniem pomocy dla seniorów. Przewodnicząca Klubu Stanisława Paterak podziękowała opiekunce Zofii Bobowskiej za wszelką pomoc i współpracę, a seniorom za aktywność oraz razem wspólnie spędzony czas.