Treść artykułu

ZREALIZOWANIE ZADANIA W RAMACH PROGRAMU „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK”

10/10/2022 Autor: admin

   

                

 

 

 

 

 

        Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach zadania zakupiono: jedno urządzenie wielofunkcyjne, trzy zestawy komputerowe, dwa programy Microsoft Office Business 2021 oraz jeden Microsoft Office Professional 2021.

Koszt ogółem wynosił 30 050,90 zł., z tego 25 000,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.