Treść artykułu

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM!

26/11/2018 Autor: admin

Regulamin konkursu na ozdoby choinkowe:

I. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach

II. Cele Konkursu:

1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych
3. Ćwiczenie umiejętności wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych

III. Przedmiot Konkursu:

1. Ozdoby choinkowe
– technika wykonania dowolna, forma dowolna – dopuszczalne bombki, łańcuchy, figurki, itp. Można użyć np. bibułki, słomy, kolorowego papieru, orzechów, szyszek, pestek owoców, makaronu, piernika oraz ziaren zbóż. Ozdoby mogą być także wykonane na drutach czy szydełku. Jak wskazuje temat konkursu, pracę musi dać się powiesić na choince. Należy wziąć pod uwagę, że ozdoba nie może być zbyt ciężka – choinkowe gałązki są delikatne
i nie można na nich wieszać ciężkich przedmiotów.

IV. Warunki uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli
  w kategoriach:
  a) uczniowie kl. 0-III;
  b) uczniowie klas IV – VIII/gimnazjum
  c) liceum- dorośli
 2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 10 prac.
 3. Każdy uczestnik konkursu  winien złożyć tylko JEDNĄ  PRACĘ wykonaną samodzielnie.
 4. Praca powinna mieć trwale przymocowaną metryczkę
  z imieniem i nazwiskiem autora i numerem telefonu.
 5. Prace bożonarodzeniowe powinny być dostarczone do Gminnego  Ośrodka Kultury w Trzeszczanach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12. 2018 r.
 6. Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy  ocenie.

V. Rozstrzygnięcie i nagrody:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19. 12. 2018 r.
2. Oceny prac dokona powołane przez organizatora JURY, które przyzna nagrody rzeczowe.
3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
4. Informacja o zwycięzcach i sposobie odebrania nagród zostanie  podana na stronie www.goktrzeszczany.pl oraz na profilu fb Gminnego Ośrodka Kultury.
5. Prace można odebrać w dniach: 21.12.2018 – 04.01. 2019 r.
Po tym terminie prace przechodzą na własność GOKu.

VI. Inne:
Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: wrażenie estetyczne,
pomysłowość/oryginalność, pracochłonność/samodzielność.
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

Dodatkowe informacje w GOK lub pod numerem telefonu
84/6575079