Treść artykułu

„WYŁACZ TELEFON, WŁĄCZ SIĘ DO ŻYCIA”

11/08/2023 Autor: admin
Od 17 do 28 lipca w świetlicy wiejskiej w Trzeszczanach Pierwszych odbywały się zajęcia wakacyjne w ramach projektu „Wyłącz telefon, włącz się do życia!”, zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach. Przez dwa tygodnie wspólnie spędzaliśmy czas, bawiliśmy się i rozwijaliśmy zdolności plastyczne. W zajęciach udział wzięli m.in. funkcjonariusze Posterunku Policji w Trzeszczanach i Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi o bezpiecznych zachowaniach w sieci internetowej i wyczulali na zagrożenia, które mogą tam na nie czyhać. Dzieci miały okazję poznać bliżej pracę służb mundurowych, zadać pytania, a także przez chwilę poczuć się jak strażak. Dzieci otrzymały broszurę informacyjną na temat bezpieczeństwa w sieci, przygotowaną przez GOK. Zwieńczeniem zajęć wakacyjnych była wspólna wycieczka do kina „Stylowy” w Zamościu. Dzięki uczestnictwu w wyjeździe dzieci miały możliwość zintegrować się, poznać wzajemnie, nawiązać nowe przyjaźnie i miło spędzić czas wolny. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, a uczestnikom zajęć dziękujemy za wspólną zabawę.
Zajęcia zostały zorganizowane z dofinansowania ze środków finansowych Gminy Trzeszczany z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Trzeszczany na lata 2022-2025.