Treść artykułu

Wielkanocny konkurs plastyczny

05/03/2013 Autor: admin

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach jest organizatorem Konkursu Wielkanocnego „Świąteczne symbole”. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i do udziału w konkursie.

Regulamin Konkursu Wielkanocnego – 2013

ŚWIĄTECZNE SYMBOLE

 

I. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach.

II. Cele Konkursu:

– kultywowanie tradycji, obrzędów związanych ze

Świętami Wielkanocnymi

– rozwijanie zainteresowań artystycznych

– zdobywanie i poszerzanie wiedzy o tradycjach

– promowanie talentów plastycznych

– rozbudzanie wyobraźni i kreatywności


III. Przedmiot Konkursu:

Zajączek lub baranek wielkanocny.

IV. Technika wykonania:
Praca powinna być wykonana własnoręcznie w formie przestrzennej, technika wykonania i materiał dowolne. Prace z gotowych elementów (figurek, ozdób) nie wezmą  udziału w konkursie.

V. Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy Trzeszczany.

Konkurs odbędzie się w kategoriach:
a) przedszkole 3-5 lat;
b) szkoła podstawowa klasy 0-VI;
c) gimnazjum i dorośli.

 2.Każdy uczestnik może złożyć  jedną pracę   wykonaną samodzielnie.

3. Prace należy dostarczyć do GOK w Trzeszczanach do dnia 22.03.2013 roku

4.Prace wielkanocne powinny być dostarczone do Gminnego

Ośrodka Kultury w Trzeszczanach wraz z opisem: imię i nazwisko

autora, klasa lub wiek, numer telefonu kontaktowego.

VI. Rozstrzygnięcie i nagrody:
1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 marca 2013 roku.
2. Oceny prac dokona JURY powołane przez organizatora, które przyzna nagrody rzeczowe.
3.Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

VII. Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

2. Wszystkie prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej zorganizowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzeszczanach

3. Prace można odebrać w GOK Trzeszczany do 30.04.2013 r. – po tym terminie przechodzą na własność organizatora i będą wykorzystane do promocji gminy Trzeszczany.

Kontakt do Organizatora: Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach, tel. 84/65 75 079