Treść artykułu

Wielkanocny konkurs plastyczny

02/03/2018 Autor: admin

Regulamin Wielkanocnego konkursu plastycznego

 1. Organizator:
  Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach.
 2. Cele Konkursu:

  1. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,
  2. Aktywizacja dzieci i młodzieży do twórczego myślenia   i wykorzystywania tradycyjnych metod.
  3. Zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do tradycyjnego  zdobienia jaj  wielkanocnych

III. Przedmiot Konkursu:
Pisanka Wielkanocna wykonana metodą tradycyjną (pisanie woskiem lub skrabanie) z wykorzystaniem naturalnych metod barwienia.

 1. Technika wykonania:
  – pisania woskiem
  – drapanka- kraszanka
 2. Warunki uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w kategoriach:
  a) szkoła podstawowa klasy III-VI;
  b) gimnazjum
       c) liceum- dorośli

  2. Każdy uczestnik konkursu  winien złożyć tylko JEDNĄ  PRACĘ wykonaną samodzielnie.

  3. Prace wielkanocne powinny być dostarczone do Gminnego  Ośrodka Kultury w Trzeszczanach w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 23 marca 2018 r. wraz z opisem: imię  i nazwisko autora, kategoria, wiek, numer telefonu.

  4. Prace złożone po terminie nie będą brane pod uwagę przy  ocenie.

 3. Rozstrzygnięcie i nagrody:
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi27 marca 2018 r.
  2. Oceny prac dokona powołane przez organizatora JURY, które przyzna nagrody rzeczowe.
  3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  4. Informacja o zwycięzcach i sposobie odebrania nagród zostanie  podana na stronie www.goktrzeszczany.pl oraz na profilu fb Gminnego Ośrodka Kultury.
  5. Prace można odebrać w dniach 28-30 marca 2018 roku. Po tym terminie prace przechodzą na własność GOKu.

VII. Inne:
W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

VIII. Nagrody:
Sponsorem nagród w konkursie jest Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach.