Treść artykułu

Wielkanoc u Platana

29/03/2018 Autor: admin

Zbliża się Wielknoc w związku z tym członkowie Klubu Seniora „Platan” w Nieledwi postanowili po raz szósty odświeżyć zwyczaj własnoręcznie wykonywanych palm wielkanocnych.Na warsztatach rękodzielniczych przygotowali kwiaty z krepiny i 22 marca wykonali dwie trzymetrowe palmy, które zanieśli do kościoła w Nieledwi. Palmy zostały poświęcone podczas uroczystej Mszy w Niedzielę Palmową. Następnie Seniorzy złożyli sobie życzenia i podzielili się jajkiem.