Treść artykułu

W magicznym świecie wierszy Jana Brzechwy- konkursy

08/04/2013 Autor: admin

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach zaprasza do udziału w konkursach pod wspólnym tytułem „W magicznym świecie wierszy Jana Brzechwy”

X MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

W MAGICZNYM ŚWIECE WIERSZY JANA BRZECHWY

Dnia  26 kwietnia 2013 rok
godz. 
1000

Regulamin konkursu

I Adresaci:

     -Dzieci w wieku 3 – 6 lat
II Cele:

  Popularyzacja twórczości poetyckiej Jana Brzechwy

  Kształcenie umiejętności wyraźnego i wyrazistego mówienia, właściwego akcentowania

     –  Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
III Repertuar:

      –każdy uczestnik prezentuje jeden wybrany wiersz Jana Brzechwy
IV Kryteria oceny:

dobór repertuaru do możliwości wykonawczych recytatora i tematyki konkursu

poprawne i płynne deklamowanie

     – ogólny wyraz artystyczny

V Postanowienia końcowe:

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystane do celów związanych z konkursem recytatorskim, oraz zezwoleniem  na wykorzystanie wizerunku, publikację imienia i nazwiska na łamach serwisów: www.goktrzeszczany.pl, www.lubiehrubie,www.trzeszczany.pl

Zgłoszenia przyjmujemy listownie lub telefonicznie  
w terminie
do 22 kwietnia 2013 roku

Nasz adres:

Gminny Ośrodek Kultury, 22-554 Trzeszczany

Tel. 84/65 75 079

KONKURSIE PLASTYCZNYM



                                Regulamin konkursu:

1.     W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 3 – 6 lat wraz
z rodzicami
/praca wspólna/.

2.    Tematyka pracy – przedstawienie dowolną techniką plastyczną wybranego wiersza Jana Brzechwy

3.    Prace o formacie A4, opisane na odwrocie: imię, nazwisko, wiek, nazwa miejscowości i szkoły – prosimy dostarczyć do GOK
w Trzeszczanach w terminie do dnia  22 kwietnia 2013 roku

4.    Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

5.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25 kwietnia 2013 roku

6.    Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.

7.    Wszystkie nadesłane prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej.

 Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystane do celów związanych z konkursem, oraz zezwoleniem na wykorzystanie wizerunku i  publikację imienia i nazwiska na łamach serwisów :

www.goktrzeszczany.pl, www.lubiehrubie.pl, www.trzeszczany.pl

Zapraszamy do udziału!!!

 

 

 

/strong