Treść artykułu

Uroczystości upamietniające 79 rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę

24/09/2018 Autor: admin

W dniu 24 września 2018 roku o godz. 9.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Nieledwi rozpoczęły się uroczystości patriotyczne upamiętniające  79 rocznicę agresji  Związku Radzieckiego na Polskę. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, młodzież szkolna z terenu gminy Trzeszczany oraz zwykli mieszkańcy. W wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego  w Nieledwi mogliśmy obejrzeć przygotowany specjalnie na tą uroczystość montaż słowno-muzyczny przypominający te tragiczne wydarzenia. W dalszej części głos zabrał Stanisław Czarnota – wójt gminy Trzeszczany, który w swym wystąpieniu nawiązując do przekazu młodzieży, mówił o potrzebie  upamiętniania i czczenia tych wydarzeń,  bo tylko w ten sposób możemy obronić prawdę o tamtych czasach. Następnie ks. Janusz Granda odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji pomordowanych przez sowietów por. Józefa Rautta oraz ppor. rezerwy Włodzimierza Nierychlewskiego, wspominając  dziesiątki tysięcy ludzi wymordowanych przez obydwu najeźdźców.  W wygłoszonym kazaniu ks. Proboszcz podkreślał jak ważna dla nas Polaków jest nasza historia. Mówił również, że nie wolno jej przemilczać ani nią manipulować, że powinniśmy się jej ciągle uczyć, ciągle o niej pamiętać i z niej wyciągać wnioski na przyszłość. Po Mszy św. poszczególne delegacje udały się na stary cmentarz i złożyły kwiaty na grobie zastrzelonych podczas walki z sowietami por. Józefa Rautta i ppor. rezerwy Włodzimierza Nierychlewskiego.

Dziękujemy serdecznie  Dyrekcji, nauczycielom i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Nieledwi za przygotowanie tak bogatego treścią montażu słowno-muzycznego, dziękujemy ks. Proboszczowi Januszowi Grandzie za odprawienie Mszy Św. oraz wygłoszone  kazanie, dziękujemy władzom samorządowym oraz wszystkim którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację tej uroczystości.