Treść artykułu

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE W LEOPOLDOWIE

13/06/2023 Autor: admin
W dniu 11 czerwca 2023 r. w Leopoldowie została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji mieszkańców tej miejscowości, którzy zginęli 24 marca 1944 roku z rąk ukraińskich nacjonalistów. Mszę Św. celebrował proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trzeszczanach ks. Marek Barszczowski.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Trzeszczany Pan Paweł Lipski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Pietnowski, Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany Pani Barbara Serafin, Radni Rady Gminy Trzeszczany w osobach: Pani Paulina Drewniak, Krystyna Prystupa, Jan Prystupa, Mariusz Folusz, Beata Uleryk Michał Panas, sołtys wsi Leopoldów Pan Edward Kocaj, Pan Stanisław Czarnota oraz przybyli na tą uroczystość mieszkańcy Leopoldowa i sąsiednich miejscowości.
W trakcie swojego wystąpienia Wójt Gminy nawiązał do tragicznych w skutkach wydarzeń, które dotknęły mieszkańców miejscowości Leopoldów i wschodnich terenów Polski. Po Mszy św. głos zabrał Pan Mariusz Pietnowski, który w swym wystąpieniu odczytał m.in. wspomnienia Pani Stefanii Burda o wydarzeniach tego feralnego dla mieszkańców Leopoldowa dnia, spisane po przeprowadzonym z nią wywiadzie. Następnie przybyłe na uroczystość delegacje złożyły wieńce i kwiaty oraz zapaliły znicze pod pomnikiem upamiętniającym te tragiczne wydarzenia .
Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom Leopoldowa za zaangażowanie się i przygotowanie tej jakże ważnej dla nas wszystkich Polaków uroczystości.