Treść artykułu

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZE W KORYTYNIE

26/05/2023 Autor: admin

20 maja 2023 roku o godzinie 19.00 przy pomniku w Korytynie rozpoczęły się obchody upamiętniające 81 rocznicę pomordowania partyzantów polskich przez okupanta niemieckiego za udzielenie pomocy jeńcom radzieckim. 
Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia Orderu Krzyża Niepodległości.
  Order Krzyża Niepodległości będący kontynuacją ustanowionego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 1930 r. Krzyża Niepodległości, jest nagrodą ustanowioną w 2010 r. dla osób, które w latach 1939-1956 jako ochotnicy lub podejmując się służby ponad wymaganą od nich miarę położyły zasługi w obronie niepodległości Państwa Polskiego.
     Przed rozpoczęciem uroczystości w Korytynie, Odznakę Orderu Krzyża Niepodległości Pani Janinie Luboń zamieszkałej w Trzeszczanach Pierwszych wręczył Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik. Gratulacje i słowa uznania odznaczonej złożyli także Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Zawiślak, Wójt Gminy Trzeszczany Paweł Lipski, Przewodniczący RG Trzeszczany Pan Mariusz Pietnowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość Koła Rejonowego w Uchaniach Pan Andrzej Jaroszyński oraz Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość Koła Rejonowego w Trzeszczanach Pani Irena Olszewska.
    Następnie, już pod pomnikiem pomordowanych w Korytynie, Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik wraz z Posłem na sejm RP Panem Sławomirem Zawiślakiem, Starostą Hrubieszowskim Panią Anetą Karpiuk oraz Wójtem Gminy Trzeszczany Panem Pawłem Lipskim, odznaczył Odznaką Orderu Krzyża Niepodległości Panią Mariannę Ważna zamieszkałą w Korytynie. Gratulacje oraz życzenia z tej okazji złożyli również Przewodniczący RG Trzeszczany Pan Mariusz Pietnowski, Prezes Koła Rejonowego AK w Uchaniach Andrzej Jaroszyński oraz Prezes Koła Rejonowego AK w Trzeszczanach Pani Irena Olszewska.
     W dalszej kolejności Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Zawiślak wraz z Prezesem Koła Rejonowego AK w Uchaniach Andrzejem Jaroszyńskim oraz Prezesem Koła Rejonowego AK w Trzeszczanach Panią Ireną Olszewską wręczyli Odznakę Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Pani Irenie Mazurek, Panu Romanowi Zającowi oraz Ks. kan. Włodzimierzowi Kwietniewskiemu.
   Po wręczeniu odznaczeń Wicewojewoda Lubelski Pan Bolesław Gzik zabrał głos. Z zaproszonych gości głos zabrali również: Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Zawiślak, Starosta Hrubieszowski Pani Aneta Karpiuk oraz Wójt Gminy Trzeszczany Pan Paweł Lipski, który w skrócie przypomniał historię wydarzeń, które upamiętnia pomnik.  
    Następnie została odprawiona uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez ks. dziekana Marka Barszczowskiego proboszcza parafii Trzeszczany. Homilię do zgromadzonych uczestników  wygłosił ks. kan. Kazimierz Kwietniewski.  Po zakończonej Mszy Św. złożone zostały wieńce przez Wojewodę lubelskiego Pana Bolesława Gzika, Starostę Hrubieszowskiego Anetę Karpiuk, Wójta Gminy Trzeszczany Pana Pawła Lipskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany Pana Mariusza Pietnowskiego, delegację Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Rejonowe w Trzeszczanach i delegację NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Uroczystości w Korytynie zakończył Pan Paweł Lipski – Wójt Gminy Trzeszczany, który podziękował przybyłym pocztom sztandarowym, zaproszonym gościom oraz mieszkańcom wsi Korytyna.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w tej uroczystości, a szczególne słowa podziękowania kierujemy do mieszkańców Korytyny za pamięć o tym smutnym wydarzeniu i zaangażowanie w organizację jego obchodów.