Treść artykułu

Szkolenie „Podaj dalej” w Bibliotece

10/07/2013 Autor: admin

Gminna Biblioteka Publiczna w ramach „Mikrograntu- Podaj dalej” zorganizowała szkolenie pt.: „Im lepiej Cię znają, tym bardziej Cię lubią- tworzenie wizerunku i promocja biblioteki w środowisku lokalnym”.

Skierowane było ono do  pracowników bibliotek partnerskich z Sitna, Adamowa i Strzyżowa. Szkolenie odbyło się 09 lipca 2013 roku. Całość prowadziła Pani Jolanta Janiec z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie- certyfikowany trener Szkoły Trenerskiej STOP/PRB. Było to pierwsze z cyklu 4 szkoleń, jakie jesteśmy zobowiązani przeprowadzić.

Mikrogranty „Podaj dalej” prowadzone są przez Akademię Rozwoju Filantropii w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.