Treść artykułu

Święto Kobiet w Majdanie Wielkim

11/03/2014 Autor: admin

W dniu 9 marca 2014 roku obchodziliśmy w naszej gminie Dzień Kobiet.

W tym roku gościliśmy w świetlicy w Majdanie Wielkim. Organizatorami uroczystości były Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, którego przewodniczącą jest Pani Marta Puczkowska, Sołectwo Majdan Wielki na czele z sołtysem Panem Waldemarem Steciukiem oraz Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach.

            Najważniejszymi gośćmi były Panie z różnych miejscowości: Ostrówka, Mołodiatycz, Nieledwi, Trzeszczan, Gdeszyna, Bogucic, Zaborzec, Józefina, Drogojówki i oczywiściez Majdanu Wielkiego. Życzenia Paniom złożyli i kwiaty wręczyli: Wójt Gminy Pan Mirosław Kutera, proboszcz parafii Trzeszczany ksiądz Grzegorz Hałas, przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Sykut oraz sekretarz Gminy Pan Wacław Borkowski.

            Dla Pań zatańczyły dziecięce grupy tańca towarzyskiego z Nieledwi i z Trzeszczan, które prowadzi instruktor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Dorota Borys. Pragniemy w tym miejscu podziękować rodzicom dzieci za liczne przybycie i pomoc w przygotowaniu do występu. Ze specjalnym koncertem dla Pań wystąpiły zespoły „Stokrotki” i „Ostrowiacy”, które przygotował instruktor GOK Pan Arkadiusz Pydyś. Kolorową oprawę plastyczną przygotowała Pani Małgorzata Szajuk – instruktor GOK oraz Panie z KGW Majdan Wielki.

Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Majdanu Wielkiego zawdzięczamy też słodki poczęstunek oraz dbanie, aby w trakcie imprezy niczego nie zabrakło. Paniom oraz Panu sołtysowi należą się ogromne podziękowania za zaangażowanie w organizację całej uroczystości.

Wszystkim Paniom życzymy, aby słowa usłyszane w Dniu Kobiet  towarzyszyły im na co dzień przez cały rok.