Treść artykułu

Świadomy zagrożeń- to bezpieczny- finał konkursu

07/12/2012 Autor: admin

W dniu 7 grudnia 2012 roku odbył się etap gminny konkursu wiedzy dla klas VI Szkół Podstawowych z terenu gminy Trzeszczany pt.: „Świadomy zagrożeń- to bezpieczny”.  Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Trzeszczanach.

Do etapu gminnego zakwalifikowało się po 3 uczniów z najlepszymi wynikami z każdej szkoły. Komisja konkursowa w składzie: Stanisława Stachowiak- przewodniczący, Zofia Kowalska, Mariusz Pietnowski, Anna Maciuk po sprawdzeniu wszystkich prac i przeprowadzeniu dogrywki wyłoniła trzech zwycięzców:

I miejsce- Kamil Rewucha- SP Trzeszczany
II miejsce- Karolina Wiśniewska- SP Mołodiatycze
III miejsce- Kamil Krzywonos- SP Nieledew

Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci mp3, natomiast pozostali przenośną pamięć USB . Wszystkim dodatkowo wręczono pamiątkowe dyplomy.  Sponsorem nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Trzeszczany.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!!