Treść artykułu

Świadomy zagrożeń- to bezpieczny – etap gminny

27/12/2013 Autor: admin

19 grudnia 2013 roku odbył się etap gminny konkursu wiedzy „Świadomy zagrożeń- to bezpieczny” , który skierowany był do uczniów klas 6 szkół podstawowych z terenu gminy Trzeszczany.

Wzięło w nim udział  11 uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w etapie szkolnym.

Komisja konkursowa powołana przez organizatora  po sprawdzeniu wszystkich testów postanowiła nagrodzić następujące osoby:

 I miejsce: Igor Wur – SP Nieledew

II miejsce:  Hubert Joński – SP Trzeszczany

III miejsce: Adrian Wiązanka – SP Trzeszczany

oraz wyróżnić:

1. Natalię Uryć

2. Kamila Folusza

3. Michalinę Sieczkowską

4. Pawła Solaka

5. Michała Karpiuka

6.  Kingę Muzyczuk

7. Damiana Gierszona

8. Kamilę Baj

Uczestnicy  otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Trzeszczanach i dyplomy.
Serdecznie dziękujemy:
Posterunkowi Policji w Trzeszczanach za przeprowadzenie pogadanek w szkołach.
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Trzeszczanach za ufundowanie nagród.
Dyrektorom Szkół Podstawowych za możliwość przeprowadzenia pogadanek.