Treść artykułu

Spotkanie opłatkowe w Trzeszczanach Drugich!

16/12/2019 Autor: admin

Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach oraz waśniach. To również czas radosnego świętowania, kolędowania, łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń, ale również czas przedstawień ukazujących tradycje bożonarodzeniowe.

13 grudnia 2019 r. o godzinie 18.00 odbyło się spotkanie opłatkowe
w świetlicy wiejskiej w Trzeszczanach Drugich. Swoją obecnością i miłymi świątecznymi życzeniami zaszczycili specjalni goście, a w szczególności: Wójt Gminy Trzeszczany Pan Stanisław Czarnota z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Trzeszczany Pan Mariusz Pietnowski, Prezes Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury Pani Edyta Dobosz-Maciuk,
ks. dziekan Marek Barszczowski, ks. kan. Włodzimierz Kwietniewski, ks. wikariusz Mateusz Kopa, delegacja KGW z Trzeszczan Pierwszych oraz pozostali goście.

Spotkanie otworzyła pani sołtys Iwona Szymańska, która w imieniu organizatorów spotkania powitała zaproszonych gości, jednocześnie dziękując za okazaną pomoc przy remoncie świetlicy.
W dalszej części spotkania zostały złożone życzenia i upominki dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
Po wspólnej modlitwie odbyło się dzielenie opłatkiem oraz poświęcenie świetlicy przez proboszcza parafii Trzeszczany ks. dziekana Marka Barszczowskiego.
Serdecznie dziękujemy Paniom z KGW w Trzeszczanach Drugich „Zapolanki” za przygotowanie wspaniałego stołu wigilijnego.