Treść artykułu

Seniorzy- Wielkanocnie

22/03/2016 Autor: admin

16 marca 2016 roku Klub Seniora „Platan”, jak co roku, wykonał dwie trzymetrowe palmy do kościoła. Przygotowania do stworzenia 2 wielkich palm trwały aż 2 tygodnie. Palmy zostały poświęcone podczas uroczystej Mszy Świętej w Niedzielę Palmową. Następnie seniorzy spotkali się
w bibliotece na spotkaniu przedświątecznym, złożyli sobie życzenia i podzielili się jajkiem.