Treść artykułu

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

10/03/2022 Autor: admin

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Zimowy pejzaż w Gminie Trzeszczany” pod Patronatem Wójta Gminy Trzeszczany został rozstrzygnięty! Razem ze zgłoszeniami trafiło do nas 85 prac konkursowych. Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni, rozwijanie zdolności manualnych oraz poszerzenie zainteresowań technikami plastycznymi.
Oceny nadesłanych prac dokonała powołana komisja konkursowa,  w składzie:
-Pani Anna Wróblewska,
-Pani Elżbieta Swatek – Wańczycka
-Pani Jolanta Głowacz.
Analizując  wszystkie nadesłane prace komisja konkursowa doceniała kreatywność, pomysłowość oraz wrażenia artystyczne młodych uczestników konkursu.  Jednak głównymi kryteriami oceny była samodzielność i staranność wykonania prac. Po wnikliwej analizie jury konkursowe postanowiło przyznać następujące miejsca w każdej kategorii wiekowej:

Kategoria I – Przedszkole:

  1. MIEJSCE – Szymon Mazurek
  2. MIEJSCE – Błażej Łysiak
  • MIEJSCE – Lena Brzuchala

WYRÓŻNIENIE –  Szymon Wrzyszcz

Kategoria II – Klasy 0 -3

  1. MIEJSCE – Zuzanna Kuras
  2. MIEJSCE – Filip Paprot
  • MIEJSCE – Wiktor Malimon

WYRÓŻNIENIE – Izabela Kobza

Kategoria III – klasy 4 – 8

  1. MIEJSCE – Bernard Margol
  2. MIEJSCE – Kinga Jasińska
  • MIEJSCE – Julia Wołk

WYRÓŻNIENIE – Kaya Sokołowska

Nagrodzone prace spełniają wszystkie warunki, które były zawarte w regulaminie konkursu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe podziękowania oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Trzeszczany oraz Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach.
Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbyło się 9 marca 2022 r. w Domu Kultury w Nieledwi.

Więcej zdjęć znajduje się na naszym Facebooku: https://www.facebook.com/goktrzeszczany