Treść artykułu

Rękodzieło w „Platanie”

19/01/2015 Autor: admin

Dnia 10 grudnia 2014r. w Domu Kultury w Nieledwi odbyły się cykliczne warsztaty rękodzielnicze dla członków Klubu Seniora „Platan”.

Seniorzy wykonywali ozdoby Bożonarodzeniowe.

Zajęcia  prowadziła instruktor -Małgorzata Szajuk.