Treść artykułu

Regulamin konkursu „Zachowaj trzeźwy umysł”

18/05/2016 Autor: admin

REGULAMIN KONKURSU
NA KRÓTKI FILM PROFILAKTYCZNY
ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2016
„DOBRA OPIEKA – UDANY START W DOROSŁOŚĆ”

Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
Konfucjusz

ORGANIZATOR
Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach

TEMAT
Tematem konkursu jest nagranie krótkiego filmu profilaktycznego do tegorocznej kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ pod hasłem „Dobra opieka – udany start w dorosłość”.

CELE KONKURSU
• Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
• Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
• Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest dla klas IV – VI szkół podstawowych.

WARUNKI KONKURSU
1. Film powinien wpisywać się w tematykę tegorocznej kampanii „Dobra opieka – udany start w dorosłość”.
2. Film powinien być nakręcony według pomysłu uczniów, z nimi w roli głównej.
3. W filmie musi pojawić się zdanie ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ lub DOBRA OPIEKA – UDANY START W DOROSŁOŚĆ.
4. Długość filmiku: do 3 minut.
5. Prace należy składać na pendrivie, płycie CD lub DVD zapisanych w formatach: MPEG 1-4 .
6. Filmy konkursowe należy dostarczyć do siedziby organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2016.
7. Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację filmiku na stronach internetowych Organizatora i Gminy Trzeszczany.

KRYTERIA OCENY
1. Pomysłowość i oryginalność
2. Zgodność z tematem
3. Zaangażowanie klasy i wychowawcy
4. Tytuł filmu
5. Scenografia

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Wyboru laureata konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Zwycięska klasa otrzyma cenną nagrodę ufundowaną przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Trzeszczanach.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Planowana data ogłoszenia wyników 7 czerwca.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach.