Treść artykułu

Prosto i przystępnie o domowych finansach- spotkania w bibliotekach

14/02/2013 Autor: admin

W dniach 6 i 13 lutego 2013 roku w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieledwi odbyły się spotkania otwarte dla mieszkańców  pt. „Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotekach”.

 

Przeprowadzenie szkoleń było możliwe dzięki grantowi uzyskanemu od Fundacji Wspomagania Wsi w ramach komponentu „Organizacje pozarządowe bibliotekom” realizowanego   w Programie Rozwoju Bibliotek a finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zgodnie z Umową grantowa nr 20/PRB zawartą 7stycznia 2013 roku pomiędzy Fundacją Wspomagania Wsi a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Trzeszczanach otrzymaliśmy kwotę 1530 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań. Spotkania prowadziły trenerki edukacji finansowej Pani Małgorzata Piróg i Marzena Maziarczyk.

Program „Prosto i przystępnie o domowych finansach – spotkania w bibliotekach” polega na przekazaniu wiedzy dotyczącej zarządzania szeroko rozumianym domowym budżetem osobom biorącym udział w spotkaniu., natomiast bibliotekę wzbogaca o nową ofertę dotyczącą dostępu do wiedzy i informacji z zakresu edukacji finansowej.

Zapraszamy Państwa do biblioteki gdzie można skorzystać z materiałów pozyskanych do realizacji projektu, a także – przy pomocy bibliotekarza lub samodzielnie – skorzystać z Internetu jako źródła wiedzy na temat finansów.