Treść artykułu

Proponowane zajęcia

21/09/2012 Autor: admin

GMINNY OŚRODEK KULTURY W TRZESZCZANACH

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

informują, że od 1 października 2012 roku rozpoczynają zajęcia w nowym Roku Kulturalnym

 

Proponujemy następujące zajęcia:

  Trzeszczany

– Dziecięca Grupa Tańca Towarzyskiego (młodsza)

– Dziecięca Grapa Tańca Towarzyskiego (starsza)

– Młodzieżowa Grupa Tańca Towarzyskiego

– Aerobik

instruktor Dorota Borys

 

– Kółko plastyczno-rękodzielnicze

– Zajęcia teatralno-recytatorskie

instruktor Małgorzata Szajuk

 

– Nauka gry na instrumentach klawiszowych i strunowych – zajęcia indywidualne

– Zajęcia wokalno-instrumentalne

instruktor Arkadiusz Pydyś

 

– Komputerowy kurs j. angielskiego dla dzieci Fun English

– Komputerowy kurs j. angielskiego dla dorosłych Angielski 123 – termin rozpoczęcia w/w
kursów będzie podany oddzielną informacją

– Kącik Malucha

bibliotekarze: Zofia Kowalska, Joanna Kons

 

Nieledew

 

 

– Dziecięca Grupa Tańca Towarzyskiego Gold Group

– Dziecięca Grupa Tańca Towarzyskiego (starsza)

– III grupa tańca towarzyskiego (gr. najmłodsza)

– Aerobik

instruktor Dorota Borys

– Kółko plastyczno-rękodzielnicze

– Zajęcia animacyjne z elementami teatralnymi

instruktor Małgorzata Szajuk

– Dziecięca grupa wokalna” Promyczki”

– Nauka gry na instrumentach klawiszowych i strunowych – zajęcia indywidualne

– zespół śpiewaczy KGW Nieledew „Stokrotki”

instruktor Arkadiusz Pydyś

 

– Komputerowy kurs j. angielskiego dla dzieci Fun English

– Komputerowy kurs j. angielskiego dla dorosłych Angielski 123 – termin rozpoczęcia w/w
kursów będzie podany oddzielną informacją

bibliotekarz Zofia Bobowska

 

– Klub Seniora

odp. Zofia Bobowska (zajęcia prowadzą też instruktorzy: D. Borys i M. Szajuk)

 

Serdecznie zapraszamy! Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzeszczanach – tel. 84/ 65 75 079 oraz Domu Kultury w Nieledwi – tel. 84/ 69 40 140