Dożynki Gminno-Parafialne Ostrówek 2019

Letnia Biesiada oraz Piknik Zdrowotny

28 lipca 2019 r. przy świetlicy wiejskiej w Trzeszczanach odbyła się Letnia Biesiada w ramach projektu Aktywne Pogranicze oraz Piknik Zdrowotny w ramach Gminnych Działań Profilaktycznych. Organizatorami imprezy byli m.in.: Wójt Gminy Trzeszczany, KGW Trzeszczany, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzeszczanach, Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach. Biesiadę rozpoczął Dyrektor Gminnego ośrodka Kultury w Trzeszczanach, który powitał wszystkich przybyłych gości. Następnie głos zabrał Pan Stanisław Czarnota Wójt Gminy Trzeszczany. W dalszej części programu uczestnicy pikniku obejrzeli występy zespołów tj.:
– zespół śpiewaczy „ECHO” z Trzeszczan,
– zespół śpiewaczy „Zorzanie” z Zadębiec,
– zespół wokalny „Stoktotki” z Nieledwi,
– zespół ludowy „Ostrowiacy „ z Ostrówka,
– zespół „Niepokorni”,
– dziecięcy zespół wokalny z Nieledwi,
– zespół taneczny TWISTER,
– zespół taneczny DISCO KIDS,
– zespół „Ulica 30” z Hrubieszowa,
– zespół „Mada-Bis” z Wojsławic.
Dla wszystkich uczestników pikniku czekało wiele atrakcji m.in.: dmuchańce, malowanie twarzy,  lody własnej produkcji, konkursy i konkurencje z nagrodami, losowanie szczęśliwego numerka, kawiarenka z pysznymi ciastami przygotowania przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Trzeszczan, pyszna grochówka oraz grill.

Koniec akcji pt. „Bezpieczne wakacje z GOK-iem”

Zakończyliśmy akcję pt. „Bezpieczne wakacje z GOK-iem” Od 1 lipca do 26 lipca dzieci z terenu gminy Trzeszczany uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach. W ramach zajęć dzieci skorzystały z mnóstwa atrakcji. W zajęciach udział wzięli m.in. funkcjonariusze z Państwowej Straży Granicznej w Hrubieszowie, Pani Joanna Szymańska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz Pan Arkadiusz Hawryluk z Centrum Samoobrony Krav – maga. Każdy dzień wypełniony był zabawą, tańcem, zawodami sprawnościowymi oraz wykonywaniem prac plastycznych. 

70 – lecie OSP Mołodiatycze

Przemarszem pododdziałów – pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości z miejsca zbiórki na miejsce uroczystości rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe 70-lecia OSP w Mołodiatyczach.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę druha Edwarda Gąsiora o gotowości do uroczystości jubileuszowych i odśpiewaniu Hymnu Państwowego, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na uroczystość mieszkańców zarówno z terenu gminy Trzeszczany jak i okolicznych miejscowości powitał Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Trzeszczanach Stanisława Czarnota. W uroczystościach udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Senator RP Jerzy Mieczysław Chróścikowski, Z-ca Dyrektora Biura Organizacji Kadr i Budżetu UW Sebastian Pałys, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Hrubieszowie, a zarazem Starosta Powiatu Hrubieszowskiego mgr inż. Maryla Symczuk, Przewodnicząca Rady Powiatu Hrubieszowskiego Aneta Karpiuk, Proboszcz Parafii Trzeszczany ks. dr. Marek Barszczowski,  ks. kan. Włodzimierz Kwietniewski, ks. wikariusz Mateusz Kopa, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie st. kpt. mgr inż. Piotr Gronowicz, Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie mł. insp. Grzegorz Pietrasiak, Kierownik Posterunku Policji w Trzeszczanach asp. szt. Andrzej Kozielewicz, Nadleśniczy „Nadleśnictwa Strzelce Mariusz Nagadowski, Z-ca Dyrektora Lubelskiego Regionalnego Oddziału ARiMR w Lublinie Anna Kusiak-Janiec. Ponadto w uroczystościach uczestniczyli: władze samorządowe Gminy Trzeszczany,  Radni Rady Gminy Trzeszczany, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu Gminy Trzeszczany oraz Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Trzeszczany i Hrubieszowa.

Letnia Biesiada oraz Piknik zdrowotny

Dzień Działacza Kultury w Zadębcach

6 lipca w Zadębcach odbyły się obchody Dnia Działacza Kultury. Organizatorami uroczystość był zespół śpiewaczy „Zorzanie” oraz Gminny Ośrodek Kultury. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wójt Gminy Trzeszczany – Pan Stanisław Czarnota, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Mariusz Pietnowski, Radny Rady Gminy a zarazem sołtys wsi Zadębce – Pan Michał Panas, członkowie zespołów śpiewaczych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Trzeszczanach, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzeszczany. Wójt Gminy – Pan Stanisław Czarnota wręczył uczestnikom spotkania pamiątkowe podziękowania z okazji Dnia Działacza Kultury. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy dźwiękach muzyki.

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. kan. Aleksandra Miszczaka

W niedzielę 23.06.2019 roku w kościele parafialnym odbyły się uroczystości z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. kan. Aleksandra Miszczaka, budowniczego tej parafii. Ksiądz kanonik Aleksander Miszczak urodził się 03.04.1940 r. w Siennicy Różanej. Od 1.09.1959 r. pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Siennicy Różanej. Dnia 05.10.1961 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Wałczu, z której został przedterminowo przeniesiony do rezerwy dnia 02.07.1963 r. Jeszcze tego samego roku podjął naukę w Wyższym Seminarium Duchowym w Lublinie. 17.06.1969 r. przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do parafii w Gródku, a następnie parafiach w Gołębiu, Karczmiskach, Wojciechowie i Suchowoli Radzyńskiej. W 1982r. został przeniesiony jako wikariusz do parafii w Trzeszczanach – biskup lubelski zleca mu budowę kościoła w Nieledwi. Celem ułatwienia wykonania zadania ksiądz zamieszkuje w Nieledwi.