Uroczystości Patriotyczne w Drogojówce

W dniu 14 czerwca 2020 roku o godz. 14.00 Mszą Świętą rozpoczęły się uroczystości patriotyczne przy kapliczce i pomniku poświęcone pomordowanym w latach 1939-1945 mieszkańcom, żołnierzom wsi Drogojówka. W intencji pomordowanych i poległych Mszę Świętą odprawił ksiądz Ryszard Ostasz, poruszające kazanie wygłosił ks. kan. Włodzimierz Kwietniewski. W uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe m.in.: Pani Aneta Karpiuk Przewodnicząca Rady Powiatu, Pan Stanisław Czarnota Wójt Gminy Trzeszczany, Pan Mariusz Pietnowski Przewodniczący Rady Gminy Trzeszczany, Radni i sołtysi oraz goście i mieszkańcy Drogojówki. Po mszy głos zabrała pan Stanisław Czarnota Wójt Gminy Trzeszczany. W swoim wystąpieniu nawiązał do tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce na terenie Gminy Trzeszczany w czasie II wojny światowej. Po przemówieniu delegacje złożyły wieńce przed pomnikiem pomordowanych mieszkańców Drogojówki.

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE W LEOPOLDOWIE

W dniu 31 maja 2020 r. w Leopoldowie została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji mieszkańców tej miejscowości, którzy zginęli 24 marca 1944 roku z rąk ukraińskich nacjonalistów. Mszę Św. celebrował proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Trzeszczanach  ks. Marek Barszczowski, a homilię wygłosił ks. kan. Włodzimierz Kwietniewski.
W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany Pani Barbara Serafin, Radna Rady Gminy Trzeszczany Pani Paulina Drewniak, Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota, sołtys wsi Leopoldów Pan Edward Kocaj, delegacje Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rejonowe w Trzeszczanach. Nie zabrakło w tym dniu druhów strażaków i licznie przybyłych mieszkańców Leopoldowa i okolic.

UWAGA! Otwieramy Biblioteki!

78 Rocznica pomordowanych Partyzantów w Korytynie

W 78 rocznice tragicznych wydarzeń 20 maja 2020 roku o godzinie 19.00 przy pomniku  ku czci  pomordowania partyzantów polskich przez okupanta niemieckiego za udzielenie pomocy jeńcom radzieckim w Korytynie odprawiona została uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez ks. dziekana Marka Barszczowskiego proboszcza parafii Trzeszczany. Homilię do zgromadzonych uczestników  wygłosił ks. kan. Kazimierz Kwietniewski. Po zakończonej Mszy Św. złożone zostały wieńce przez delegację Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Rejonowe w Trzeszczanach w osobach prezes Pani Ireny Olszewskiej, Pani Ireny Mazurek oraz ks. kan. Kazimierza Kwietniewskiego oraz delegację w osobach Stanisława Czarnoty – wójta gminy Trzeszczany, ks. dziek. Marka Barszczowskiego oraz sołtysa wsi Korytyna Jacka Znajomskiego. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w tej uroczystości, a szczególne słowa podziękowania kierujemy do mieszkańców Korytyny za pamięć o tym smutnym wydarzeniu i zaangażowanie w organizację jego obchodów.

Jubileusz setnych urodzin Pani Stanisławy Kawalec

W dniu 18 maja 2020 roku setne urodziny obchodziła Pani Stanisława Kawalec z Nieledwi. Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota wraz z Sekretarzem Urzędu Gminy Pawłem Lipskim złożyli dostojnej Jubilatce w imieniu władz samorządowych, całej społeczności Gminy Trzeszczany jak i własnym serdeczne życzenia kolejnych długich lat życia w zdrowiu, szczęściu i pomyślności.

76 Rocznica Zwycięskiej Bitwy pod Monte Cassino

18 maja 2020 roku władze samorządowe Gminy Trzeszczany w osobach Przewodniczącego Rady Gminy Trzeszczany Mariusza Pietnowskiego, Wójta Gminy Trzeszczany Stanisława Czarnoty, inspektor ds. oświaty Anny Błaszczuk-Jeleń oraz Pana Mieczysława Zapały reprezentującego Hrubieszowski Klub Kolekcjonera. W 76 rocznicę zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino złożyli wieńce i zapalili znicze na grobach Pana Władysława Niedołęgi i Pana Antoniego Zarembskiego – uczestników tych walk, spoczywających na cmentarzu Parafialnym w Trzeszczanach.

Gmina Trzeszczany szyje maseczki

Szycie maseczek ochronnych to w czasie epidemii jedna z form pomocy społeczeństwu. W momencie ogłoszenia noszenia maseczek ochronnych
 w miejscach publicznych z pomocą swoim mieszkańcom wyszły  władze samorządowe Gminy Trzeszczany przy współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Trzeszczanach, angażując do swego pomysłu organizacje pozarządowe, sołtysów oraz indywidualnych mieszkańców. Dzięki inicjatywie i wsparciu finansowemu ze strony Wójta Gminy Trzeszczany zostały zakupione niezbędne materiały, dzięki czemu w połowie kwietnia rozpoczęto szycie. Do szycia mógł się włączyć każdy kto ma maszynę i podstawowe umiejętności krawieckie. Na terenie Gminy Trzeszczany maseczki szyją m.in. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Nieledwi i Drogojówce oraz prywatne osoby tj. P. Bożena Mielniczuk, P. Małgorzata Rudkowska-Panas, P. Aurela Krzywonos, P. Wiesława Rapa, P. Beata Uleryk, P. Janina Mazur,
P. Lucyna Nowosadzka, P. Maria Gałka, P. Barbara Gałan, P. Maria Kidyba, P. Wioletta Turkiewicz, P. Anna Giduch, P. Barbara Furmaga, P. Monika Uryć, P. Łucja Kaczmara, P. Agnieszka Gierszon, P. Maria Krzywonos i P. Alina Piotrowska, które wyraziły chęć niesienia pomocy w tak trudnych dla nas chwilach. Maseczki tworzone w tzw. czynie społecznym, choć nie mają niezbędnych atestów są maseczkami wielokrotnego użytku. Mamy uszytych 1587 maseczek i w dalszym ciągu szyjemy.   
Bardzo DZIĘKUJEMY za zaangażowanie. Jest to postawa godna naśladowania w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

W najbliższym czasie maseczki zostaną dostarczone do mieszkańców naszej Gminy.