Treść artykułu

Nieledew: spotkanie z pracownikiem GOPS i Posterunku Policji w Trzeszczanach

21/02/2013 Autor: admin

20 lutego 2013 roku członkowie Klubu Seniora „Platan” spotkali się w bibliotece w Nieledwi z przedstawicielem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach Panią Krystyną Kopczyńską oraz dzielnicowym z Posterunku Policji w Trzeszczanach Panem Mariuszem Pietnowskim.

Pani Krystyna Kopczyńska przedstawiła zakres pomocy świadczonej przez GOPS oraz udzieliła odpowiedzi na wiele pytań.

Pan Mariusz Pietnowski zwrócił uwagę na wiele zagrożeń, na które narażone są szczególnie osoby starsze. Seniorzy wymieniali się wieloma uwagami i przykładami, którymi sami się spotkali na terenie swojego miejsca zamieszkania.

W imieniu Klubu Seniora serdecznie dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Pomocy i Posterunkowi Policji w Trzeszczanach za spotkanie i przekazanie tak potrzebnych wiadomości.