Treść artykułu

Mój świat- Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej

21/05/2013 Autor: admin

Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej za pośrednictwem Biblioteki w Trzeszczanach zaprasza do udziału w Projekcie „MÓJ ŚWIAT”- świadectwa życia codziennego i niecodziennego mieszkańców powiatu hrubieszowskiego,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt jest skierowany do:
– 20 osób od 18 do 60 r. życia,  z powiatu hrubieszowskiego:
– 10 kobiet
– 10 mężczyzn
– w tym, osób z orzeczoną niepełnosprawnością

W ramach Projektu proponujemy m.in.:
– warsztaty fotograficzne, dziennikarskie i bibliograficzne (ogółem: 72 godz. w m-cach czerwiec,
wrzesień);
– jednodniowe plenery fotograficzno-dziennikarskie (weekendy);
–  2 wyjazdy studyjne (ogółem. 5 dni)
Projekt będzie realizowany w miesiącach maj – grudzień 2013 r.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail: tfzh2012@wp.pl do dnia: 25.05.2013 r. do godz. 15.00

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, zostaną przeprowadzone z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne