Treść artykułu

Konkurs Wielkanocny rozstrzygnięty

07/04/2017 Autor: admin

W dniu 04 kwietnia 2017 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Wielkanocnego, na który wpłynęło 13 zestawów prac. Komisja konkursowa powołana przez organizatora postanowiła nagrodzić następujące prace w poszczególnych kategoriach:

1. Kategoria: Szkoła Podstawowa klas III-VI

– Sandra Radomska- SP Nieledew
– Anna Prystupa- SP Nieledew
– Patryk Kowalski- SP Nieledew

2. Kategoria: Liceum- Dorośli

– Maria Gałka- Trzeszczany

oraz wyróżnić:

– Andżelika Jachimczuk- SP Nieledew
– Katarzyna Korzan- SP Nieledew

Nagrodzone prace spełniają wymagania zawarte w regulaminie konkursu, charakteryzują się samodzielnością wykonania.
Uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach i pamiątkowe dyplomy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach ogłaszanych przez Gminny Ośrodek Kultury.