Treść artykułu

Konkurs plastyczny „Wielkanocna kartka”- rozstrzygnięty

15/04/2014 Autor: admin

14 kwietnia 2014 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Wielkanocna kartka”.

Na konkurs wpłynęły 93 kartki. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić:

– w kategorii przedszkola i oddziały przedszkolne 3-6 lat:

           1. Maja Dąbek – Centrum Edukacji Przedszkolnej w Trzeszczanach

            2. Diana Żyła – Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Hrubieszowie

            3. Amelia Kiecana – Centrum Edukacji Przedszkolnej w Trzeszczanach

  oraz wyróżnić:

               – Sandra Radomska – kl. 0 – SP Nieledew

               – Wojciech Mierzwa – kl. 0 – SP Mołodiatycze

               – Jakub Wojciechowski – Centrum Edukacji Przedszkolnej w Trzeszczanach

– w kategorii szkoła podstawowa:

            1. Natalia Kozioł – SP Nieledew

            2. Daria Radomska – SP Nieledew

            3. Julia Znajomska – SP Trzeszczany

            4. Maciej Nazar – SP Mołodiatycze

            5. Karolina Gorczyńska _ SP Trzeszczany

            6. Lidia Pasieka _ SP Nieledew

            7. Izabela Lipian – SP Nieledew

            8. Adrianna Dziewiczkiewicz – SP Nieledew

– w kategorii gimnazjum i dorośli:

            1. Wiesława Martyniuk – Nieledew

Nagrodzone prace charakteryzują się oryginalnością i starannością wykonania, ich autorzy wykazali dużą pomysłowość w doborze materiałów.

W/w osoby otrzymują nagrody ufundowane przez Gminny Ośrodek Kulturyw Trzeszczanach, pozostałe osoby pamiątkowe dyplomy. 

            Dziękujemy wszystkim autorom nadesłanych prac i życzymy wielu następnych ciekawych pomysłów.