Treść artykułu

Konkurs na „Najpiękniejszą bożonarodzeniową dekorację posesji w Gminie Trzeszczany 2021/2022” rozstrzygnięty!

14/01/2022 Autor: admin

14 stycznia 2022 r. o godzinie 8:00 na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyło się podsumowanie konkursu na najpiękniejszą dekorację bożonarodzeniową w Gminie Trzeszczany. Celem konkursu było propagowanie tradycji i świątecznego nastroju poprzez oświetlenie posesji na zewnątrz
i ozdobienie okolicznościowymi dekoracjami. W swoich założeniach konkurs jest zachętą do dbania o poprawę estetyki otoczenia na terenie Gminy Trzeszczany. Komisja konkursowa po wnikliwej ocenie zgłoszonych do konkursu posesji, przyznała:

– I miejsce i nagrodę w kwocie 500 zł Pani Katarzyna Gajewska zam.
    Mołodiatycze

– II miejsce i nagrodę w kwocie 400 zł Pan Marian Czuba zam. Mołodiatycze

– III miejsce i nagrodę w kwocie 300 zł Pani Teresa Misiak zam. Zaborce oraz
   Pan Mariusz Szymański zam. Trzeszczany Drugie.

Uroczystego wręczenia dyplomów i rozdania nagród pieniężnych w konkursie pt. „Najpiękniejsza bożonarodzeniowa dekoracja posesji w gminie Trzeszczany 2021/2022” dokonał Wójt Gminy Trzeszczany Stanisław Czarnota.  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich pomysłowość, ciężką pracę podczas tworzenia pięknych iluminacjami, które zapewniały wspaniałą ucztę dla zmysłów podczas wieczornych spacerów. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!